Yeni YGS - LYS Sınav Sistemi

 

"Zorlu" maraton, bizimle "zevkli" bir bulmacaya dönüşüyor

2011 - 2012 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere ÖSYM tarafından sunulan bu yeni sınav sistemi hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu yeni sınav sistemindeki amaç yıllardır uygulanan tekil sınav sistemlerin oluşturduğu olumsuz koşulların elemine edilmesi ve çok daha stabil bir ölçüm yapılmasıdır. Diğer bir deyişle bu sistemle üniversite öğrenci adayımızın en doğru şekilde üniversiteye yerleşmesi amaçlanmıştır.

ESÜYEM olarak bizler, öğrencilerimizi bu yeni sisteme %100 entegre ediyoruz. Çalışmalarımızda hedef odaklı eğitim sistemimizi kullanıyor ve öğrencilerimizin desteklenmesi gereken derslerine odaklanıyoruz. Tüm çalışma takvimimizi yeni sistemin gereklilikleri üzerinde düzenliyoruz.

Öğrencilerimiz gelecek yıllarda uygulanacak bu sınav sistemine hazırlıklı olmaları için tüm konuları iyi kavramaları ve bilinçli birer birey olarak sınava hazırlanmaları büyük önem taşıyor. Bu sınava uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdüren tüm öğrencilerimiz, kitap yazarı kadromuzun deneyimi sayesinde tüm puan türü sınavlarına hazır olacaklardır.

2011 YGS ve LYS sınavlarına ESÜYEM farkı ve deneyimi ile hazırlanan öğrencilerimiz eşsiz rehberlik ve koçluk sistemimiz sayesinde ÖSYM'nin ölçme ve yerleştirme sınavlarını deneme sınavı tadında kolayca verecek ve yeni sınav sisteminin tüm  avantajlarını bizlerle yaşayacaklardır. Çoğu kimsenin "zorlu" olarak nitelediği bu maratonu "zevkli" bir bulmacaya dönüştürüyor ve geleceğinizi ESÜYEM'de şekillendiriyoruz. Tıpkı dünkü öğrencilerimiz, bugünkü velilerimiz gibi.

Özetle yeni sınav sistemi

Bu sisteme yabancı olan velilerimiz için mümkün olan en sade ve anlaşılır bir dille açıklamak istiyoruz.

1- Geçmiş yılların ÖSS'si ve ÖYS'si gibi bu sınav sistemi de temelde 2 aşamada gerçekleşiyor. Sınavın birinci aşaması eski adıyla ÖSS yeni adıyla YGS; (Yükseköğretime Geçiş Sınavı), ikinci aşaması ise eski adıyla ÖYS, yeni adıyla LYS (Lisans Yerleştime Sınavı) olarak adlandırılıyor.

        - YGS tüm derslerin ortak müfredatı baz alınarak yapılan genel bir testtir.

        - LYS birinci aşamanın aksine her dersin başarısını ölçmeye dayalı branş testleri topluluğudur.

2- YGS'de  YGS-1-2-3-4-5-6, LYS'de MF-1-2-3-4, TM-1-2-3, TS-1-2 ve DİL-1-2-3 olmak üzere tam 12 ayrı puan türü bulunmaktadır. Bu puan türleri, öğrencilerin üniversite tercihlerinde etkin rol oynayacak, aldıkları puan türlerine göre farklı tercihler yapabileceklerdir. Üniversiteye yerleşme için bu kilit noktalar büyük önem taşır. (Bu puan türleri arasındaki farkları az sonra açıklayacağız)

3- YGS ve LYS puan aralığı 100 ile 500 arasıdır

4- AOBP (Ağırlıklı orta öğretim başarı puanı) en büyük değeri 500 iken en düşük değeri 100 şeklinde hesaplanmaktadır.

5- Uzun süren tartışmalar sonucu belirlenen son duruma göre AOBP alan içi tercihlerde 0.15, alan dışı tercihlerde de bu katsayı 0.12 olarak saptandı. Mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumu mezunları, AOBP x 0.06 katsayı işlemi sonucunda elde ettikleri puanı yerleştirme puanlarına ekleyerek YÖK tarafından belirlenen bir branşa yerleştirilir.

6- Türkiye genelinde ilk 1000 kişi arasına giren adayların, ilk 1000'e girdiği puan türünde yerleştirme puanları hesaplanırken AOBP'leri tercih edeceği bütün programlar için alan içi katsayısı (0.15) ile çarpılıyor. Bu kuram YGS ve LYS sonucu oluşan her puan türü için geçerlidir.

Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Yıldızları 2012 yarışmasında

Campus Ege Tablet Test Dijital Sınav Projesi ile Türkiye Birincisi  !

Yeni sınav sisteminin öğrencilere sağlayacağı avantajlar

 - Bu sistem gerçekten bilgi sahibi olan öğrenciyi ön plana çıkaracak bir yapıya sahip. Bu sebeple bilgi bu yıl her zamankinden çok daha değerli olacak.

- Meslek liselerini başarılı şekilde bitiren öğrenciler, bilgi ve becerilerini çok daha iyi bir zeminde kullanacakları bir sisteme kavuştular. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

- Yeni sistem öğrencinin meslek seçimi konusunda net karar vermesine olanak tanıyor. Dolayısı ile klasik programlar yerine ders odaklı bir program uygulanması çok mantıklı. ESÜYEM bu noktada gerekli desteği hedef odaklı eğitim sistemi ile öğrencisine veriyor.

  

     Yurtdışı Eğitimde 25 Yıllık Deneyim ve Tecrübe: Deren Koray

- 2013 sınav sistemi öğrencinin bilgi ve başarısını sağlıklı şekilde ölçme olanağı sağlıyor. Buna bağlı olarak başarı değerlendirmesi ve gerekli yönlendirmeler artık daha kolay ve net. Sınav sonuçları ülke çapında daha objektif bir ölçüme olanak tanıyor..

- Bu sistemde öğrenciler test sürelerini daha verimli kullanıyor, olası sınav stresinden doğabilecek yanıt kaydırma vs problemlerden oluşacak sorunlar, öğrencinin geleceğini değil sadece ilgili sınavı etkiliyor. Böylece oluşabilecek zararlar minimize ediliyor.

- Zengin puan çeşitliliği ve ek sınav alabilme özgürlüğü sayesinde öğrenci daha fazla yerleşme seçeneğine sahip oluyor, bu da üniversitelerin kapılarını aralıyor.

YGS ve LYS sınav şeması, soru içerikleri ve sınav süreleri

LYS puan türleri ve girilebilecek okullar

MF - TS ve TM puan türlerinden sınava girecek adayların alması gereken sınavlar ve ders konuları yukarıdaki şemada kolaylıkla incelenebilir. Örneğin MF puan türü ile öğrenci alan Yükseköğretim lisans programlarından birine yerleşmek için öğrenci sırasıyla:

        1- 160 sorudan oluşan 160 dakikalık YGS (eski adıyla ÖSS) sınavına girmesi gerekir

        2- LYS-1 ve LYS-2 sınavlarına girmesi gerekir

Aynı şekilde TM puan türüne göre Yükseköğretim lisans programlarından birine yerleşmek için öğrenci yine önce YGS ve ardından LYS-1 ve LYS-3 sınavlarına, TS puan türü ile öğrenci alan Yükseköğretim lisans programları için de yine YGS'nin ardından LYS-3 ve LYS-4 sınavlarına girmesi gerekmektedir.

MF - TM - TS - DİL grubu puan türleri ve yüzdelik dağılımları

Puan

Türü

MF GRUBU TESTLERİN YÜZDELİK AĞIRLIK PUANTAJLARI

YGS

LYS-1

LYS-2

Türkçe

Sosyal Bilimler

Temel Mate.

Fen Bilimleri

Mate.

Geom.

Fizik

Kimya

Biyoloji

MF-1

11

5

16

8

26

13

10

6

5

MF-2

11

5

11

13

16

7

13

12

12

MF-3

11

7

11

11

13

5

13

14

15

MF-4

11

6

14

9

22

11

13

9

5

______________________________________________________________

Puan

Türü

TM GRUBU TESTLERİN YÜZDELİK AĞIRLIK PUANTAJLARI

YGS

LYS-1

LYS-3

Türkçe

Sosyal Bilimler

Temel Mate.

Fen Bilimleri

Mate.

Geom.

Türk Dili ve Edebiyatı

Coğrafya (2)

TM-1

14

5

16

5

25

10

18

7

TM-2

14

7

14

5

22

8

22

8

TM-3

15

10

10

5

18

7

25

10

______________________________________________________________

Puan

Türü

TS GRUBU TESTLERİN YÜZDELİK AĞIRLIK PUANTAJLARI

YGS

LYS-3

LYS-4

Türkçe

Sosyal Bilimler

Temel Mate.

Fen Bilimleri

Türk Dili ve Edeb.

Coğrafya (1)

Tarih

Coğrafya (2)

Felsefe Grubu

TS-1

13

12

10

5

15

8

15

7

15

TS-2

18

11

6

5

25

5

15

5

10

______________________________________________________________

Puan Türü

DİL GRUBU TESTLERİN YÜZDELİK AĞIRLIK PUANTAJLARI

YGS

LYS-5

 Türkçe

Sosyal Bilimler 

 Temel Matematik

Fen Bilimleri 

 Yabancı Dil

DİL-1

15

65 

DİL-2

 25

 13

7

5

50

DİL-3

 48

 20

7

5

20

Peki hangi puan türü hangi lisans programlarına yerleştiriyor?

Bakınız işte bu noktada meslek seçiminize göre uygun puan türü devreye giriyor. Bu tabloyu iki ayrı şekilde incelemenize sunuyoruz:

Meslek isimlerine göre örnek sıralama               Puan türlerine göre örnek sıralama

Yukarıda bulunan bağlantı dosyalarında görüldüğü gibi değişik puan türlerine göre değişik mesleklerin seçimi kolayca yapılabilmektedir.

MF-1 MF-2 MF-3 MF-4 TM-1 TM-2
TM-3 TS-1 TS-2 DİL-1 DİL-2 DİL-3

Daha detaylı bilgi için üst segmentte yer alan tablolardaki puan türlerine tıklayabilirsiniz.

İzmir'de yeni YGS -  LYS sistemi ile hedef odaklı eğitim veriyoruz

Hedef odaklı eğitim, ESÜYEM'in bir öğrencinin eksik olduğu ders konuları üzerine verilen bir eğitim sistemidir. Örneğin YGS (eski ÖSS) sınavını başarı ile veren bir öğrencimizin puan tercihleri gereği Fizik dersi ile ilgili bir problemi bulunuyorsa, özel 1-5 kişilik çalışma gruplarında sadece Fizik dersi vererek öğrencinin eksiklerini gideriyoruz ya da YGS'de belirli dersler sebebiyle başarı gösteremeyen öğrencilerimize, branşlarında uzman ve yılların tecrübesine sahip her biri kitap yazarı öğretmen kadromuz kendi branşlarında eğitim veriyorlar.

Yeni sınav sistemine uyumlu halk dilinde "nokta atış" olarak tanımlanan eğitim sistemimizle tanışmak için bizleri bugün arayın.